Có 1 kết quả:

lín xuǎn

1/1

lín xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick
(2) to choose
(3) to select