Có 1 kết quả:

lín xuǎn ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick
(2) to choose
(3) to select