Có 1 kết quả:

qiān lí

1/1

qiān lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move away
(2) to change residence