Có 1 kết quả:

xuǎn měi huáng hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

beauty queen