Có 1 kết quả:

xuǎn tīng

1/1

xuǎn tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

selective listening (linguistics)