Có 1 kết quả:

Xuǎn jǔ tuán

1/1

Xuǎn jǔ tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Electoral College (of the United States)