Có 1 kết quả:

yí shuāng

1/1

yí shuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

widow