Có 1 kết quả:

yí zú

1/1

yí zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the bereaved
(2) family of the deceased