Có 1 kết quả:

bì qí ruì qì , jī qí duò guī ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws (idiom)