Có 1 kết quả:

bì kēng luò jǐng

1/1

bì kēng luò jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dodge a pit only to fall into a well (idiom)
(2) out of the frying pan into the fire