Có 1 kết quả:

bì yùn yào

1/1

bì yùn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oral contraceptive