Có 1 kết quả:

bì jì

1/1

bì jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to avoid as taboo