Có 1 kết quả:

bì shuì

1/1

bì shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tax avoidance
(2) tax evasion