Có 1 kết quả:

bì nàn ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ

1/1

Từ điển phổ thông

tỵ nạn

Từ điển Trung-Anh

(1) refuge
(2) to take refuge
(3) to seek asylum (political etc)