Có 1 kết quả:

bì nàn suǒ

1/1

bì nàn suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refuge
(2) asylum