Có 1 kết quả:

yāo yuē

1/1

yāo yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite
(2) to make an appointment