Có 1 kết quả:

yāo qǐng hán

1/1

yāo qǐng hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) invitation letter
(2) CL:封[feng1]