Có 1 kết quả:

yāo qǐng

1/1

yāo qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite
(2) invitation
(3) CL:個|个[ge4]