Có 1 kết quả:

yāo qǐng sài

1/1

yāo qǐng sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

invitation tournament (e.g. between schools or firms)