Có 1 kết quả:

Mài kè ěr · Kè lái dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park