Có 1 kết quả:

Mài hè dí

1/1

Mài hè dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mahdi or Mehdi (Arabic: Guided one), redeemer of some Islamic prophesy