Có 1 kết quả:

Mài hè dí jūn ㄇㄞˋ ㄏㄜˋ ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mahdi army, Iraqi Shia armed militia led by Moqtada Sadr