Có 1 kết quả:

mài jìn ㄇㄞˋ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to step in
(2) to stride forward
(3) to forge ahead