Có 1 kết quả:

biān tíng

1/1

biān tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bodies governing a border area

Một số bài thơ có sử dụng