Có 1 kết quả:

biān chuāng

1/1

biān chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

side window