Có 1 kết quả:

biān jiǎo liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scrap
(2) bits and pieces left over