Có 1 kết quả:

Dèng Lì jūn

1/1

Dèng Lì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Teresa Teng (1953-1995), Taiwanese pop idol