Có 1 kết quả:

dèng liàng hóng ㄉㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tang Liang Hong (opposition candidate in Jan 1996 Singapore elections)