Có 1 kết quả:

Yōng níng Qū

1/1

Yōng níng Qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongnning District of Nanning City 南寧市|南宁市[Nan2 ning2 Shi4], Guangxi