Có 1 kết quả:

Máng shān

1/1

Máng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs

Một số bài thơ có sử dụng