Có 1 kết quả:

Qióng lái shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Qionglai in west Sichuan, the watershed between Minjiang 岷江 and Daduhe 大渡河