Có 1 kết quả:

Xíng tái shì

1/1

Xíng tái shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xingtai prefecture level city in Hebei