Có 1 kết quả:

nà mó wēn

1/1

nà mó wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreman (pidgin derived from "number one", rendered in hanzi) (old)