Có 1 kết quả:

nà zan

1/1

nà zan

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 那咱[na4 zan5]