Có 1 kết quả:

nà me ㄋㄚˋ

1/1

nà me ㄋㄚˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 那麼|那么[na4 me5]