Có 1 kết quả:

nà yàng ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) that kind
(2) that sort