Có 1 kết quả:

nà bian

1/1

nà bian

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) over there
(2) yonder