Có 1 kết quả:

Bāng dí

1/1

Bāng dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Bondi (name)
(2) Band-Aid (loanword)