Có 1 kết quả:

xié jiào

1/1

xié jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil cult