Có 1 kết quả:

xié suì ㄒㄧㄝˊ ㄙㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil spirit