Có 1 kết quả:

yóu jú

1/1

yóu jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) post office
(2) CL:家[jia1],個|个[ge4]