Có 1 kết quả:

yóu huā

1/1

yóu huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) (postage) stamp