Có 1 kết quả:

Qiū jí ěr

1/1

Qiū jí ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Winston Churchill (1874-1965), UK politican and prime minister 1940-1945 and 1951-1955
(2) surname Churchill