Có 1 kết quả:

Shào zú

1/1

Shào zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Thao, one of the indigenous peoples of Taiwan