Có 1 kết quả:

Zōu zú

1/1

Zōu zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tsou or Cou, one of the indigenous peoples of Taiwan