Có 1 kết quả:

lín jiē

1/1

lín jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adjacent
(2) next to