Có 1 kết quả:

yù jīn xiāng

1/1

yù jīn xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tulip

Một số bài thơ có sử dụng