Có 1 kết quả:

Láng gé hǎn shì dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

islets of Langerhans (medicine)