Có 1 kết quả:

Láng xī xiàn

1/1

Láng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Langxi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui