Có 1 kết quả:

Yún xiàn

1/1

Yún xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yun county in Shiyan 十堰[Shi2 yan4], Hubei