Có 1 kết quả:

Yún xī xiàn

1/1

Yún xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yunxi county in Shiyan 十堰[Shi2 yan4], Hubei